Blog Post

NBP o PKB, inflacji i wzroście wynagrodzeń Co zakłada lipcowa projekcja?

inflacja cpi co to jest

W ostatnich latach światowa gospodarka podlegała silnym procesom globalizacyjnym. Zawdzięczała to włączeniu Chin i krajów byłego ZSRR do wymiany handlowej. W efekcie do Polski napłynęło https://www.forexpamm.info/ dużo taniej siły roboczej oraz tanich produktów. Tendencja ta dotknęła nie tylko nasz kraj, ale również cały świat. Wyższe poziomy inflacji również można wykorzystać na swoją korzyść.

inflacja cpi co to jest

Jak w Polsce mierzy się inflację?

inflacja cpi co to jest

Weź udział w interaktywnym quizie i sprawdź, ile wiesz o inflacji. Eurostat już nad tym pracuje, ale wprowadzenie tej zmiany musi trochę potrwać. Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. W Polsce najwyższe CPI, na poziomie 79,60% odnotowano w lutym 1990 roku, w trakcie transformacji ustrojowej[1]. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian podatku od nieruchomości, który wzbudził nieukrywane zaskoczenie i kontrowersje.

Polska musi wymyślić plan na starzenie. Tak źle nie jest w żadnym kraju Unii Europejskiej

Dodano także, że jednocześnie wyhamuje proces spadku inflacji bazowej, do czego przyczyni się odbudowa popytu konsumpcyjnego oraz rosnące koszty przedsiębiorstw, zwłaszcza koszty płac. Wydana 11 grudnia publikacja „Co warto wiedzieć o inflacji? ”w pięciu rozdziałach opisuje stanowisko GUS w rozpalającej emocje Polakówkwestii mierzenia tempa wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Jej autoramisą Ewa Adach-Stankiewicz, Jacek Białek, Renata Bielak, Anna Bobel, Alina Dominiczak-Astin,Dorota Turek i Bohdan Wyżnikiewicz.

Wskaźnik PPI – definicja

inflacja cpi co to jest

Przyczynami inflacji są także czynniki makroekonomiczne, leżące po stronie zarządzania gospodarką państwową, jak https://www.forexpulse.info/ niezrównoważony budżet, zaburzona struktura gospodarki, czy też nadmiar inwestycji finansowanych przez państwo.

Zmiany te klasyfikuje się jako cechy inflacji tylko w sytuacji, gdy utrzymują się przez dłuższy czas, tzn. Gwałtowne skoki cenowe będące konsekwencją incydentalnych zdarzeń, takich https://www.forexdemo.info/ jak zmiana stawek w podatku od towarów i usług, nie są odczytywane jako inflacja. Wskaźnik inflacji obliczany jest w oparciu o dane z gospodarki rozumianej jako całość.

Charakterystyczne cechy inflacji

Narodowy Bank Polski opublikował Raport o inflacji, zawierający m.in. Wynika z niego, że według NBP centralna ścieżka projekcji zakłada wzrost PKB w 2024 r. O 3 proc., w 2025 roku o 3,8 proc., a w 2026 r. Comiesięczne obliczenie wskaźnika PPI to nie lada wyzwanie. Wymaga dokładnej analizy cen reprezentatywnej grupy produktów oraz usług. Przy tym brane są pod uwagę nie tylko stawki sprzedawanych dóbr, lecz także ceny bazowe oraz stawki producenta, ponieważ PPI informuje o zmianach cen na różnych etapach produkcji.

Inflacja powoduje, że popyt na walutę danego kraju spada, co w efekcie obniża jej cenę na arenie międzynarodowej. Osłabiająca się waluta to wyższe ceny importu (za sprawą niekorzystnego przewalutowania drożej kupujemy), ale jednocześnie bardziej opłacalny eksport (za sprawą korzystnego przewalutowania drożej sprzedajemy). Wskaźnik CPI (Consumer Price Index) określa zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych na podstawie tak zwanego statystycznego koszyka zakupów. Ceny towarów i usług monitorowane są co miesiąc. Przydatną czynnością w walce z inflacją jest też monitorowanie poziomu długu publicznego oraz dostosowanie polityki pieniężnej i podatkowej do aktualnych warunków gospodarczych.

Zauważmy, że inflacja jest wyższa od zera. Deflacja to obniżanie się przeciętnego poziomu cen, co oznacza, że stopa inflacji staje się ujemna, a wskaźnik inflacji spada poniżej 100. Z deflacją w polskiej gospodarce mieliśmy do czynienia od lipca 2014 aż do października 2016 r. Przy czym największy spadek cen (-1,6%) odnotowano w lutym 2015 r. Pytania wybrano spośród najczęściej zadawanych w tym obszarze statystyki. Za obliczanie wskaźnika zmiany ogólnego poziomu cen odpowiada w Polsce Główny Urząd Statystyczny.

  1. Zbyt wysoka inflacja prowadzi do spadku zaufania do pieniądza.
  2. „koszyku inflacyjnym”, a także, gdzie można znaleźć wyniki badań i jak je interpretować.
  3. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian podatku od nieruchomości, który wzbudził nieukrywane zaskoczenie i kontrowersje.
  4. Wydatków, a już elektryczność, leki czy benzyna np.
  5. W efekcie do Polski napłynęło dużo taniej siły roboczej oraz tanich produktów.
  6. Zjawiska deflacji nie należy jednak mylić z dezinflacją, która oznacza spadek wskaźnika inflacji.

Aby, pojąć co to jest inflacja, przyda się elementarna wiedza o indeksach makroekonomicznych, które ją wyrażają. Najczęściej wykorzystuje się miernik CPI (ang. Consumer Price Index). Na jego podstawie szacuje się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. CPI pokazuje, jak zmieniły się ceny najchętniej kupowanych produktów w gospodarstwach domowych.

Jest wskaźnikiem ekonomicznym – obrazuje dynamikę zmiany ceny od poziomu bazowego do stawki sprzedażowej. Śledzenie go przynosi informacje o możliwym wzroście lub spadku inflacji. Jest brany pod uwagę przy prowadzeniu polityki monetarnej danego kraju. Jako wskaźnik ekonomiczny stanowi również istotną wskazówkę dla inwestorów, zarówno na rynku forex, jak i na giełdach. Inflacja bazowa służy przede wszystkim do wyznaczania kierunku zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w średnim i długim terminie.


error: Content is protected !!