Blog Post

Główny Urząd Statystyczny Wykres

inflacja cpi co to jest

Na wstępie GUS przedstawia swoją definicję inflacji. Ujmujeona to zjawisko w ramach zmiany cen, a nie np. W takich sytuacjach rząd decyduje się na cięcie stóp procentowych, aby pobudzić gospodarkę. W związku z tym inwestowanie i zadłużanie się staje się atrakcyjniejsze od oszczędzania.

  1. Przy obliczaniu średniego wzrostu cen większą wagę przykłada się do produktów takich jak energia, na które przeznaczamy więcej pieniędzy, niż do tych, na które wydajemy mniej – jak cukier czy znaczki pocztowe.
  2. Dane o aktualnej inflacji producenckiej w Polsce każdego miesiąca są przekazywane do informacji publicznej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  3. Uczestnictwo w tych badaniach zarówno konsumentów, jak i personelu punktów sprzedaży jest warunkiem niezbędnym do opracowania i udostępnienia użytkownikom statystycznej informacji o inflacji.
  4. W Polsce za jego projekcję odpowiada Narodowy Bank Polski.
  5. Po osiągnięciu szczytu CPI ma spadać, ale dość powoli.
  6. Zjawisko może natomiast okazać się pozytywnym dla osób posiadających zobowiązania, ponieważ ich wartość również traci na wartości.

Stopy procentowe NBP. Zapadła ważna decyzja dla polskich kredytobiorców

Co więcej, trudno sobie wyobrazić, żeby deflacja pociągała za sobą spadek wynagrodzeń nominalnych. Oznacza to, że deflacja powoduje wzrost siły nabywczej wynagrodzeń i poprawę sytuacji gospodarstw domowych”. W przypadku HICP koszyk dóbr jest bardziej ujednolicony na poziomie UE, co umożliwia międzynarodowe porównania.

Wskaźnik PPI a inwestowanie

W ten sposób spirala kosztowo-płacowa zaczęła się nakręcać w iście zawrotnym tempie. Ten zbieg czynników podażowo-popytowych najpierw był radosnym momentem dla przedsiębiorców, którzy swobodnie podnosili ceny bez obaw o brak zbytu. Kolejno jednak okazało się, że surowców zaczyna brakować, a pracownicy ustawiają się w kolejkach po podwyżki wynagrodzeń. Wątpliwości dotyczące Małego ZUS Plus powinny być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców – wskazano w opublikowanej 1 lipca 2024 r. Informacji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, powołując się na czerwcowe orzeczenie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Opodatkowanie podatkiem dochodowym najmu realizowanego przez fundacje rodzinne powoduje spory z organami podatkowymi.

Raport NBP: inflacja CPI w Polsce w tym roku wyniesie 3,7 proc., w przyszłym będzie to 5,2 proc. (aktualizacja)

Mówiąc w dużym skrócie, świadczy to o tym, że ceny dóbr każdorazowo branych pod uwagę przy obliczaniu inflacji wzrosły. Dla przeciętnego Polaka oznacza to, że za określoną kwotę będzie w stanie coraz mniej kupić. Chodzi o kwoty, jakie otrzymuje producent za dostarczone produkty. Dopiero na dalszym etapie następuje sprzedaż gotowego towaru konsumentowi, z czym z kolei związana jest inflacja konsumencka.

inflacja cpi co to jest

A po drugiej stronie inflacji… Deflacja – czym jest?

Problemy sprawia także zmiana struktury wydatków w czasietrwania badania. Jako przykład podano sytuację, w której benzyna drożeje, aautogaz pozostaje na niezmienionym poziomie. W teorii wszystko to brzmi klarownie, jednak sam GUSprzyznaje, że istnieje szereg czynników, które utrudniają pomiar wskaźnika cen.

inflacja cpi co to jest

Dziemianowicz-Bąk: skala zwolnień nie jest wyższa niż w poprzednich latach

Jak dodano, na liście znajdują się dwa rodzajereprezentantów. Pierwszą grupę stanowią bardzo dokładnie opisane produkty,drugą – produkty stanowiące wąskie grupy asortymentowe (tyczy się to np. odzieżyi obuwia, w przypadku których badane są ceny pewnego typu produktu). Inflacja producencka, czyli ta, z https://www.forexpamm.info/ którą zmagają się krajowe firmy, jest bardzo wysoka i ostatnio osiągnęła wyższy poziom, niż było to przewidywane. Z punktu widzenia konsumentów istotną informacją jest, że producenci i detaliści nie przerzucili jeszcze na nich kosztów. Trzeba być jednak przygotowanym na to, że wkrótce to się stanie.

inflacja cpi co to jest

Warto jednak wiedzieć, że zmiana wartości PPI może być zwiastunem zmiany wartości CPI. Jeśli wskaźnik PPI rośnie, możemy z dużym prawdopodobieństwem spodziewać się wzrostu cen detalicznych i odwrotnie – gdy PPI maleje, możemy zakładać, że zmaleją również ceny detaliczne. Wynika z tego, że wskaźniki PPI oraz CPI mogą na siebie wpływać, jednak warto pamiętać, że nie ma między nimi ścisłej zależności. To oznacza, że nie powinno się używać ich do jednoznacznego przewidywania, co stanie się z jednym, gdy ten pierwszy maleje lub rośnie. Inflacja konsumencka to najpopularniejsza na świecie miara inflacji i deflacji. Traderzy i inwestorzy, mówiąc o niej, często operują skrótem CPI.

Indeks cen konsumentów (CPI) jest jednym z ważniejszych wskaźników makroekonomicznych. CPI mierzy różnicę w cenie koszyka dóbr i usług. Jest to wskaźnik, który mierzy koszt życia bazując na zmianach cen, dlatego też często mówi się o nim jako o indeksie kosztu życia. Szkolenia systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI), bez uprzedniej, wyraźnej zgody Ringier Axel Springer Polska sp. Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. Wszystkie dobra nabyte przez gospodarstwa domowe w danym roku tworzą tzw.

W Polsce stosuje się najczęściej wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), ale warto wiedzieć, że od 26 lat kraje członkowskie Unii Europejskiej obliczają zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP). Efektem badania są wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmowane jako miara inflacji, ogłaszane co miesiąc oraz za okresy kwartalne, narastające i roczne. Pomiaru zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w gospodarce dokonuje także bank centralny, który stosuje w tym celu tzw.

Najistotniejszą z nich jest polityka monetarna rządu, ale współczynnik inflacji może zależeć również od czynników czysto ekonomicznych lub gospodarczych. https://www.forexformula.net/ Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Przypomnijmy, że  NBP publikuje projekcję inflacji trzy razy roku – w marcu, lipcu, a także w listopadzie. Projekcja ta ma kluczowe znaczenie dla decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w sprawie stóp procentowych. W ujęciu miesięcznym wskaźnik CPI urósł tylko o 0,1 proc., czyli tak samo jak w maju oraz zgodnie z prognozami. Dynamika inwestycji ponownie się obniży “w ślad za coraz silniej materializującymi się skutkami podwyższonych stóp procentowych NBP oraz wolniejszym wzrostem napływu funduszy UE”.

W kontekście inflacji najczęściej mówi się o inflacji konsumenckiej, a pojęcie to nie jest tożsame z pojęciem inflacji producenckiej, o której co prawda rzadziej, ale również się słyszy. Czym jest inflacja konsumencka, a czym producencka? Ile aktualnie wynosi inflacja producencka w Polsce, a ile konsumencka? Która ma większy wpływ na rosnące koszty produktów, w tym produktów bankowych jak kredyty gotówkowe?

Ostatni raz poziom inflacji przekroczył 18% w ujęciu rocznym w grudniu 1996 roku. Wysoki poziom inflacji to nie najlepszy moment na trzymanie oszczędności w przysłowiowej skarpecie, na kontach oszczędnościowych czy lokatach bankowych. W tych miejscach powszechny wzrost cen doprowadzi jedynie do utraty siły nabywczej zgromadzonych środków, ponieważ wymienione produkty finansowe są oprocentowane niżej od współczynnika inflacji.

Wynik indeksu to stopa inflacji, która procentowo obrazuje zmianę cen w stosunku do roku odniesienia. Najnowsze dane potwierdzają, że inflacja w Polsce wciąż jest w celu NBP. Jednak wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w czerwcu wzrósł — podał w piątek rano Główny Urząd Statystyczny (GUS). To trzeci z rzędu miesiąc wzrostu i niestety nie ostatni.

W Polsce zharmonizowany wskaźnik dóbr konsumpcyjnych obliczany jest przez Główny Urząd Statystyczny i przesyłany do Eurostatu. W dokumencie zapisano również, że centralna ścieżka projekcji zakłada wzrost płac w 2024 r. To jeden z kluczowych czynników podbijających https://www.forexeconomic.net/ inflację (efekt wzrostu kosztów dla firm i zwiększenia możliwości zakupowych konsumentów). Nowa prognoza jest nieco wyższa niż marcowa, gdy zakładano, że dynamika płac wyniesie odpowiednio 11,5 proc., 7,1 proc. Inflacji, dynamiki PKB, wzrostu płac itp.


error: Content is protected !!